Разширени индикации за приложение на лекарства от ЕМА

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) разширени индикации за приложение на следните медикаменти:

– Humira (adalimumab) на AbbVie ще се прилага и за лечение на активен умерен и тежък гноен хидраденит при възрастни пациенти, които не се повлияват от конвенционална системна терапия на заболяването.

Гнойният хидраденит е възпалително кожно заболяване, което се характеризира с формирането на абсцеси с гнойно съдържимо в области на тялото, които са богати на апокринни потни жлези като ингвинални гънки, подмишници и под гърдите на жените.

– Levemir (insulin detemir) на Novo Nordisk e с променена лекарствена инструкция, която гласи: „Когато към терапията с Levemir се добави GLP-1 рецепторен агонист, се препоръчва намаление с 20% на дозата на Levemir за минимализиране на риска за хипогликемия; по-късно, дозировката може да се адаптира индивидуално”.

– Perjeta (pertuzumab) на Roche има нова индикация за приложение – като комбинирана терапия с trastuzumab плюс химиотерапия за неоадювантно лечение на възрастни пациенти с HER2-позитивен, локално авансирал или в ранен стадий рак на гърдата, който е с висок риск за рецидив.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email