НЗОК: Осигурени са необходимите медикаменти за лечение на онкологични заболявания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Във връзка с излязлата информация, че НЗОК спира да заплаща 12 лекарства за онкологично лечение, категорично заявяваме, че няма да бъде нарушено лечението на нито един пациент с онкологично заболяване. Гарантираме, че НЗОК е осигурила цялата модерна палитра от лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и няма да бъде нарушен планът на лечение на нито един пациент,съобщиха от пресцентъра на Касата.

Цитираните в медиите лекарствени продукти не се заплащат от НЗОК поради различни причини, независещи от НЗОК, в периода 2012 г. – 2016 г.

Два от цитираните лекарствени продукта по същество не са онкологични медикамента и не са за основно лечение. Това е рядко прилагана имуностимулираща терапия, която не е свързана с конкретно заболяване /Ciyclophosphamide и HOLOXAN/.

За три от лекарствените продукта Българското медицинско сдружение по хематология е дало становище, че лекарствата вече се използват изключително рядко в клиничната хематология и отсъствието им не нарушава модерната лечебна стратегия /Mitomycin, Methotrexate tabl. и Calcium folinate caps./.

За лекарствения продукт Lenograstim Притежателят на разрешение за употреба не желае и не предлага на НЗОК участие за този продукт в процедурата по реда на Наредба № 10/2009г., защото е предприел процедура за оттегляне на продукта.

Останалите лекарствени продукти имат алтернативна терапия. Те са отпадали от заплащане в периода 2012 г. -2015 г. и са заличени от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) от Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email