Кръвоизливи като усложнение при торакоцентеза и поставяне на трансторакален дрен при пациенти с прием на клопидогрел

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Клопидогрелът е често предписван антиагрегант. Рискът от локално кървене, свързан с приема на този медикамент при торакоцентеза и поставянето на тънък трансторакален дрен, не е добре проучен.

Цел: Да се проведе проспективно кохортно проучване за оценка на риска от хемоторакс при пациенти с прием на клопидогрел при подлагане на съответните инвазивни процедури.

Методология: Двадесет и пет възрастни пациенти с прием на клопидогрел са дали съгласие да продължат приема на медикамента по време на торакоцентеза или поставяне на тънък (14 СН) трансторакален дрен. Контролната група се състои от 50 пациенти, които са преустановили приема на клопидогрел по време на съответните процедури.

Всичките процедури са извършени под ехографски контрол от опитни специалисти. Хоспитализираните пациенти са наблюдавани за прояви на хемоторакс, като се търси спад на хемоглобиновата концентрация с 2 g/dl или повторно оформяне на плевралния излив в рамките на 24 часа след процедурата. Амбулаторните пациенти са прегледани за белези за хемоторакс 2 седмици след съответната процедура.

Измервания и главни резултати: Наблюдаван е един случай на хемоторакс след торакоцентеза в групата с прием на клопидогрел, докато в групата без прием не се наблюдават такива случаи.

При един пациент с хемоторакс след поставяне на трансторакален дрен са прелети два сака с еритроцитна маса и е преустановен приемът на клопидогрел.  Не са открити други клинично проявени усложнения и при двете процедури.

Заключения: Това проспективно, едноцентрово, нерандомизирано проучване трябва да се разглежда паралелно с други публикувани проучвания. То сочи, че честотата на клинично значимата хеморагия след торакоцентеза или поставяне на трансторакален дрен под ултразвуков контрол при пациенти с прием на клопидогрел е прекалено ниска, за да бъде основание за провеждане на големи, рандомизирани проучвания за определяне на безопасността на приема на клопидогрел по време на тези процедури.

Ключови думи: клопидогрел, торакоцентеза, гръден дрен, тънък трансторакален дрен, хемоторакс

Авторски колектив: Kamran Mahmood, Scott L. Shofer, Barry K. Moser, A. Christine Argento, Emily C. Smathers and Momen M. Wahidi

Превод: Д-р Златина Иванова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email