За първи път българин в ръководството на Фармацевтичната група на ЕС

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Председателят на Българския фармацевтичен съюз професор Илко Гетов е новият Първи вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) с мандат за 2016-та година.

Неговата кандидатура бе издигната от Изпълнителния комитет (ЕхСо) и беше избран още през м. юни 2015-та на Генералната асамблея (General Assembly) на организацията в гр. Дъблин, Ирландия с единодушното одобрение на националните делегации на страните-членки.

Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – завършва фармация през 1988 г., има две специалности за следдипломно обучение, трудов стаж в аптека, болнична аптека, представителство на фармацевтична компания и за кратко през 2013 г. е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

През 1998 г. защитава дисертация за ОНС “доктор”, последователно е асистент, главен асистент, доцент и понастоящем професор във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет-София. Има специализации в Германия и Италия, член е на български и международни професионални и научни дружества и асоциации. Национален консултант по клинична фармация на Министерството на здравеопазването.

Има над 100 научни публикации, автор и съавтор в учебници и книги. Член на редакционни колегии на 5 международни научни списания. От юни 2013 г. е председател на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтичен съюз.

Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) е европейска асоциация, представляваща над 400 000 магистър-фармацевти в Европа. Членовете на организацията са национални асоциации и професионални органи и сдружения на фармацевтите в 36 европейски държави, включително държавите-членки, държави от ЕИП, Швейцария и страни-кандидатки за членство в ЕС. България и Българският фармацевтичен съюз стават редовен член на организацията след приемането ни в Европейския съюз през 2007 г.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email