УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кирович” вече разполага с високотехнологична медицинска апаратура

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

По последни данни в старозагорска област има приблизително 23 хиляди души, страдащи от злокачествени заболявания.

На заключителната пресконференция по проект “Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович АД”, гр. Стара Загора” заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков заяви следното:

С изпълнението на този проект УМБАЛ „Киркович” има на разположение последен клас високотехнологична медицинска апаратура, с която да задоволи потребностите на всички тези пациенти“.

Той добави още:

“Въпреки немалките рисковете, пред които бяхме изправени, с екипна работа успяхме да финализираме изграждането на онкологичния център тук, заслугата обаче не е важна, важното и радостното днес е, че пациентите вече няма да минават стотици километри в търсене на надежда”.

От своя страна доц. Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ- Стара Загора, заяви:

Наличието на тези модерни апарати изисква съответните медицински кадри – направихме нужното и вече имаме назначени, подготвени специалисти, чийто общ брой заедно със специализантите е над 15 души, с което болницата ни се утвърждава като водещ медицински център за старозагорски регион.”

Проектът е част от Средносрочната инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.”

Начинанието се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата му стойност е в размер на 5 566 349, 40 лв., от които 4 704 294, 43 лв. – безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

___________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email