Холинестеразните инхибитори в лечението на болест на Алцхаймер

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Н. Йорданов, М. Атанасова, И. Димитров и И. Дойчинова.

Катедра „Химия”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Сп. „Неврология и психиатрия“, 44, 2013, №2, 35-49.

Резюме             

Болестта на Алцхаймер (БА) е невродегенеративно заболяване, водещо до увреждане на когнитивните способности, с постепенно начало и необратима прогресия.

Атрофията и дегенерацията на субкортикалните холинергични неврони водят до драстичен недостиг на ацетилхолин (ACh) в мозъка. Холинестеразните инхибитори блокират ензима ацетилхолинестераза (AChE) и забавят разграждането на ACh.

Чрез поддържане нивата на ACh тези лекарства компенсират намалената холинергична функция и са широко използвани за симптоматично лечение на БА. В обзора са разгледани нови съединения, инхибитори на AChE, разработвани за лечение на болестта на Алцхаймер.

Ключови думи:                болест на Алцхаймер, ацетилхолин, ацетилхолинестераза, холинестразни инхибитори

Можете да прочетете пълния текст – ТУК. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email