Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия;

Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 16-26.

Резюме

Неясното фебрилно състояние (НФС) е предизвикателство пред цялата медицинска общност. Известно е, че над 200 нозологични единици са причината за персистиращия фебрилитет.

За систематизирането на диагностичния процес е прието разпределянето на причините в пет основни категории: инфекции, неоплазми, неинфекциозни възпалителни заболявания, разнородни причини и недиагностицирани състояния. Туберкулоза, ендокардит и абсцеси са сред водещите инфекциозни причини.

От неоплазмите се съобщават лимфомите, чернодробният карцином и хипернефромът като най-чести причини. Болест на Still и ревматична полимиалгия са сред основните причини за НФС от групата на неинфекциозните възпалителни заболявания.

Категорията на разнородните причини обхваща широк кръг от ендокринологични заболявания, редки и екзотични състояния, генетични и автоимунни нарушения. Всеки един клиничен случай, за който въпреки активния диагностичен процес не е установена причина, се класифицира като недиагностицирано състояние.

Ключови думи: причини, персистиращ фебрилитет, нозологична единица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email