БЛС предупреждава, че няма да участва в преговорите по рамковия договор за 2016 г.

От БЛС предупреждават в декларация, че няма да участват в преговорите по Национален рамков договор за 2016 година освен ако не бъдат премахнати всички текстове от Закона за бюджета на Здравната каса, с които се променят правилата, приети в Закона за здравното осигуряване. 

От Лекарския съюз твърдят, че ще използват всички позволени от закона средства за защита на правата и интересите на българските лекари, на пациентите и обществото. 

Писмото, изпратено от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев до управителя на НЗОК, гласи следното:

“Уважаеми д-р Комитов,

На проведения 30-31.10.2015г 64-ти Извънреден събор на Българския лекарски съюз, делегатите приеха декларация, относно проектозакона за бюджета на НЗОК за 2016г. В декларацията се казва, че по конституционно несъобразен начин с преходните и заключителни разпоредби на проекта за Закон за бюджета на НЗОК се правят кардинални промени в Закона за здравното осигуряване, изменен само преди четири месеца. Практически се ликвидира договорното начало, залага се административно определяне на финансови ограничения за всички изпълнители и потребители на здравни услуги.”

БЛС предлага и да се увеличи размерът на публичните средства до 25-30% от общия бюджет на НЗОК само за извънболничната помощ, както и средствата за изследвания, необходими за явяване на ТЕЛК да не са от бюджета на Касата, а от този на Министерство на труда и социалната политика, за което вече са проведени разговори.

Лекарският съюз предлага и да се предвидят с 18 млн. лв. повече за първична извънболнична помощ, а в специализирана помощ извънболнична помощ – с 14 млн.лв. допълнително.

Делегатите настояват диспансерните прегледи да се освободят от регулация, а притеснението при специалистите е, че заложеният бюджет няма да стигне предвид въвеждането на нови дейности в диспансерното наблюдение при кожните и психичните заболявания.

БЛС заявява, че няма да приеме авторитарно и ултимативно налагане на правила, елиминиращи договорното начало, посочва се още в документа.

Оттам настояват за незабавно оттегляне на всички предложения от проектозакона за бюджета на НЗОК, водещи до изменения на други закони и срокове в Националния рамков договор.

Ако исканията не бъдат изпълнени, БЛС няма да участва в преговорния процес по новия рамков договор за 2016 година.

Източник: Investor.bg

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email