Медицина, ИТ и био земеделие са най- перспективните специалности

Ректори и зам.-ректори на университети ще участват на кръгла маса “Образованието като кауза и бизнес“, съобщава Дарик. 

Събитието ще бъде част от предстоящата Единадесета световна среща на българските медии, която ще се проведе от 4 до 8 ноември в Атина с подкрепата на Българската телеграфна агенция и Асоциацията на българските медии по света.

Според участниците в срещата специалностите на бъдещето са в сферата на ИТ, медицина, аграрни науки, редки езици, като българските специалисти в тези области намират по-добра реализация в чужбина, а цели професионални общности у нас застаряват.

На фона на тази тенденция дебатът как българското висшето образование и бизнес да заработят ръка за ръка става все по-належащ.

В областта на медицинското образование бизнесът проявява интерес към лекарите, медицинските сестри и акушерките и голям брой такива специалисти ще бъдат необходими в близко бъдеще, поради масовото напускане на страната на подготвените кадри, отбелязва проф. д-р Каролина Любомирова, зам.-ректор по учебната дейност в Медицински университет – София.
Българското медицинско образование е признато в Европа и е особено привлекателно и за чуждестранните студенти, защото таксите и средствата за живот у нас са сравнително по-достъпни, качеството на обучение и практика е много добро и гарантира пълна реализация на пазара на труда след дипломирането, допълва проф. Любомирова.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email