Епигенетика на диабета

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Г. Богданов, Р. Методиева и Н. Бояджиева. Сп. “Ендокринни заболявания“, 44, 2015, 3-11.;

Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме

Захарният диабет тип 2 (ЗД2) е хронично заболяване, което се увеличава през последните години по брой на засегнато население в света.

Много проучвания са документирали връзката между човешкия геном, различни генетични вариации и индивидуалната чувствителност на организма за развитие на ЗД2. Оскъдни са резултатите от клинични проучвания, свързани с епигенетични механизми в развитието на ЗД2.

Нашият опит показва значимост на епигенетичните регулаторни механизми в пато генезата на много хронични заболявания, включително метаболитни.

Цел на настоящия обзор е да представи клинични и експериментални данни за ролята на епигенетични фактори в развитието на ЗД2.

Ключови думи: епигенетика, диабет, диабетни усложнения

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email