Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на НЗОК за догодина, съобщиха от правителствената информационна служба.

Законопроектът е съставен в съгласие с възможностите на бюджетната макрорамка за 2016 г. Стремежът е в рамките на предвидените финансови ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.

Предвидени са общо приходи и трансфери в размер на 3 204 749 хил. лв. Разходите и трансферите са общо 3 204 749 хил. лв. Законопроектът е предвиден с балансирано бюджетно салдо.

Въведени са и изменения в Закона за здравното осигуряване, свързани с планирането и контрола на разходването на бюджетните средства на НЗОК.

Главната идея на промените е да се гарантират по-ефективни механизми за спазване на бюджетната рамка на средствата, предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. Предложенията са в следните основни насоки:

Промени, свързани с оптимизиране на контролната дейност на НЗОК по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска и дентална помощ и разширяване на правомощията на контролните органи.

Създаване на ред за промяна на цените на медицинската помощ при констатирано отклонение на текущото изпълнение на разходите за здравноосигурителни плащания спрямо определеното от надзорния съвет на НЗОК месечно разпределение на параметрите, утвърдени със закона за бюджета на НЗОК.

В този случай Надзорният съвет на НЗОК одобрява промяната на цените по предложение на управителя на НЗОК след становище на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз и възлага на управителя на НЗОК да внесе чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет на предложените нови цени. С този ред се гарантира спазването на бюджетната дисциплина от страна на НЗОК и на изпълнителите на медицинска помощ.

Въвеждане на минимален размер на санкции при неизпълнение на НРД и отпадане на забраната за договаряне на максимален брой извършвани дейности и ограничения в обема и разпределение на квоти за изпълнителите.

Националните рамкови договори да влизат в сила от 1 април на съответната година, вместо от 1 януари, тъй като за ефективността на преговорния процес са необходими ясни финансови параметри от закона за бюджета на НЗОК за съответната година, които обикновено стават ясни през месец декември и технологичното време не е достатъчно за провеждане на детайлни преговори.

Разширяване на кръга от хипотези за даване на възможност на Надзорния съвет на НЗОК да определя изискванията, които се регламентират в НРД, в случай че не се приеме нов НРД, а именно – при промени в действащото законодателство, налагащи изменения и допълнения в НРД.

Очакваните резултати от приемане на законопроекта са свързани с балансирано разпределение на средствата за здравеопазване.

Източник: Агенция “Фокус

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email