БЛС ще обсъди параметрите на Националния рамков договор за догодина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit
БЛС ще проведе извънредна среща, на която ще бъдат обсъдени параметрите на Националния рамков договор за 2016 година.
В проектодокумента е записано, че НЗОК и Лекарският съюз договарят обемите, цените и методиките за остойностяване и купуване на видовете медицинска помощ. 
Делегатите се ще обсъдят болничната помощ в рамковия договор, съобразена с Наредбата за основен и допълнителен пакет. От БЛС ще настояват за прецизиране е кои дейности отиват от болничната в доболничната помощ. 
В проекта  е упоменато, че НЗОК ще покрива и догодина първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, болничната и високоспециалзираната помощ по определените клинични пътеки и клинични процедури, както и комплексното диспансерно наблюдение.

От 280 лева до 1100 лева са глобите предвидени в рамковия договор за догодина за отчитане на извършената медицинска дейност или услуги, които не са реално извършени, а са отразени.

Глоби до 1800 лева са предвидени при установено заплащане или доплащане от пациенти на дейности, които са осигурени изцяло от НЗОК, като при повторно нарушение ­се предвижда и прекратяване на договора с групови практики, медицински центрове и болнични заведения.
Източник: БНР

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email