Д-р Ваньо Шарков обсъди данък “вредни храни” на Международната конференция в Милано

Българска делегация, начело с д-р Ваньо Шарков, взе участие в провежданата в Милано конференция на тема „Изхранване на планетата, здравословно хранене”, организирана в рамките на международното изложение ЕКСПО 2015 в гр. Милано. Надслов на събитието е „Изхранване на планетата, енергия за живот”.

На срещата д-р Шарков разговаря с г-жа Беатриче Лоренцин, министър на здравеопазването на Италия за здравословното хранене и възможностите за въвеждане на законодателна регулация за намаляване на хроничните болести и смъртността.

Г-жа Лоренцин подкрепи предприетите от правителството на България мерки за ограничаване консумацията на продукти, съдържащи нездравословни количества от определени вещества, и подчерта, че Италия е изпитвала същите проблеми, но е срещнала подкрепата на бизнеса.

На 28.10.2015 г., по време на кръглата маса д-р Ваньо Шарков представи накратко предвижданата у нас законодателна мярка за здравословно хранене. Той изтъкна, че темата за храненето е предмет на обсъждане в Съвета на министрите на здравеопазването на Европейския съюз и в Регионалия комитет на Световната здравна организация за Европа.

Освен това,  д-р Шарков наблегна на друг важен аспект от здравословния начин на живот – физическата активност, като запозна делегатите с дългосрочната правителствена програма „За здраво поколение”.

Ето цялото изказване на зам.-министър Ваньо Шарков: 

УВАЖАЕМА МИНИСТЪР ЛОРЕНЦИН,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Позволете ми преди всичко да отправя благодарност за любезната покана за участие на България в министерската конференция “Изхранване на планетата, здравословно хранене”.
За нас е удоволствие да бъдем част от този форум и да се запознаем с гледните точки на нашите партньори по тази изключително важна за здравето на хората тематика, а също така и да представим нашите визия и опит.
Няма съмнение, че храненето и начинът на живот оказват влияние върху здравето ни. Тази тема е предмет на обсъждане в Европа в различни формати, включително на ниво Съвет на министрите на здравеопазването на Европейския съюз и Регионалия комитет на Световната здравна организация за Европа.
В този смисъл, не е възможно взаимовръзката хранене – начин на живот – здравен статус да бъде пренебрегната. Имайки предвид, че в редица проучвания и анализи тя е обоснована, няма да правя усилия за защитаване на тази теза.
Бих искал да споделя с Вас предприетите мерки на национално ниво. В основата си те са насочени към подобряване здравните показатели на населението.
Една от значимите интервенции, върху която е поставен фокусът понастоящем е подготовка на законодателна мярка, която ще позволи облагане с данък на тези храни и напитки, които съдържат вредни вещества и съответно водещи в дългосрочен период до влошаване здравните показатели на населението. Посочената мярка, цели:
• насочване на потреблението към безвредни за здравето храни и напитки;
• промяна в съдържанието на предлаганите на българския пазар храни и напитки (т. нар. реформулиране на храните), като по този начин при намаляване количеството вредни вещества или при замяна на вредните вещества с безвредни, продуктът ще бъде изключен от облагане с данък обществено здраве и в същото време ще бъде безвреден за населението;
• повишаване информираността за съдържанието на храните и напитките, продавани в търговската мрежа в България и за последствията от тяхната консумация.

Това, което очакваме като резултат от въвеждането на описаната мярка в дългосрочен аспект е формиране на навици и нагласи за здравословно хранене и косвено – подобряване здравните показатели на населението.

Съществен акцент при имплементацията на описаната мярка е да не се достига до ограничаване на свободното движение на стоки. Потребителите следва да бъдат адекватно информирани за съдържанието на храните и напитките и да имат право на здравословен избор.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вярвам, че за всички нас е ясно, че здравословният начин на живот е свързан не само с правилен хранителен режим и консумация на храни, съдържащи полезни за здравето съставки. Неразделна част от здравословният начин на живот е и физическата активност. Формирането у децата и младите хора на здравословни навици на живот, включващи и физическа активност е инвестиция, която е необходима за осигуряване на устойчиво развитие. Ето защо, българското правителство стартира дългосрочна програма „За здраво поколение”. Целта е у подрастващите да се създадат навици за здравословно хранене, за двигателна култура и спорт. Първа стъпка за постигане на тази цел е реализиране на масивна модерна информационна кампания в училищата.

Представените инвервенции в областта на храненето и физическата активност, убедени сме, ще допринесат в бъдеще за намаляване дела на хроничните незаразни болести и до подобряване здравния статус на населението.

За мен беше удоволствие да ви представя, уважаеми колеги, опитът на България и предприетите към момента стъпки. Формирането на националната политика за здравеопазване отчита реалните и специфични потребности. Благодарение на подобни международни форуми е възможен обмен на информация, опит и добри практики – безценна форма на сътрудничество и работа в мрежа.

Пожелавам на всички нас успех в изпълнението на най-важната задача: подобряване здравните показатели на населението и по този начин създаване на предпоставки за устойчиво развитие.

Благодаря за вниманието!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email