Във Варна представиха резултати от проучване за употребата на наркотици и алкохол

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Във Варна бяха представени резултати от проучване по отношение на употребата на наркотици и алкохол.

Инициативата е на сдружение „Живот без алкохол”, което представи данните от проучване на тема „Търсене на помощ по повод на остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни вещества при деца и млади хора”.

По думите на доц. Снежа Златева, началник на Клиниката по токсикология при , изследването на тенденциите за употреба на наркотици и алкохол сред населението на страната и на ЕС е важно за вземането на необходимите адекватни мерки за опазване здравето на хората.

Острите интоксикации с психоактивни вещества са важен индикатор. Той се проследява от Агенцията на European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, създадена през 1996 година.”

“Националните фокусни центрове на 30 държави, 15 от които в ЕС и Турция, включително и България, вече 20 години подават адекватна информация относно употребата, конфискациите, острите интоксикации, здравните разходи, смъртността”, поясни доц. Златева.

Тя подчерта, че ежегодно Агенцията изработва доклад, представящ цялостна картина за разпространение на наркотиците в Европа, която служи за формиране на националните политики в тази област.

Тази година в „Европейски доклад за наркотиците 2015 – 20 години наблюдение”, се отчита значителна промяна в профила на разпространение и употреба на наркотици.

Акцентите тази година са: хероин, канабис – последствия от употребата, стимуланти – нови характеристики и „нови наркотици”.

Доц. Снежа Златева посочи, че обект на изследването са острите интоксикации с психоактивни вещества постъпили в Спешна помощ и Токсикология в град Варна за периода от януари до 15 октомври 2015 година.

Статистическата обработка касае данните от обобщения брой случаи. Изследвани са брой интоксикации на 1000 души население от две възрастови групи, първата е от 10-18 години и втората от 19 до 64 години.

Сравнимостта на резултатите с предходните години се отнася само за възрастовата група 10-18 години.

Източник: Агенция “Фокус

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email