UEG Week: Трансплантацията на фекална микробиота е вече налична и в капсулна форма

Барселона, Европейска седмица по гастроентерология, UEG Week

Има възможност капсулна форма на трансплантацията на фекална микробиота (FMT) да се превърне в ефективен метод за лечение на инфекция с Clostridium difficile и други дебелочревни заболявания.

Наскоро докладвано проучване потвърждава, че капсули, съдържащи замрaзена суспензия на фекален материал получен от здрави донори се толерира изключително добре и може да лекува ефективно диария при 90% от пациентите с трудна за лечение C. difficile инфекция. Проф. Антонио Газбарини от университетската бoлница „A. Gemelli“ в Рим, който презентира изследването си на 23-тата Европейска седмица по гастроентерология в Барселона (UEG Week),  вярва че оралната форма, опростяваща FMT е стъпка напред.

“FMT е отлично лечение за C. difficile инфекцията, но традиционните методи са времеемки и трудни за изпълнение“, казва той. „Напредъкът в подготовката и начина на прилагане на FMT ще доведе до по-широката възприетост на метода като безопасно и ефективно лечение за C. difficile колитът, което може да замести антибиотичното лечение“, допълва Газбарини.

Предизвикателства при C. difficile инфекцията

gasberini
       Проф. Антонио Газбарини

C. difficile инфекцията е вид бактериална инфекция причиняваща остра диария, интестинално възпаление и клетъчна смърт. Разпространението на инфекцията става чрез поглъщане на спори, които се отделят от организма чрез изпражненията и могат да оцелеят редица седмици и дори месеци.

Стандартната терапия за инфекцията включва антибиотично лечение (Метронидазол, Ванкомицин и др.), като около една трета от пациентите имат един или повече рецидиви на инфекцията. Последиците от тези рецидиви могат да бъдат много тежки, като например чести хоспитализации и живото-застрашаващи състояния.

FMT при C. difficile инфекцията

FMT от здрав донор на пациент с C. difficile инфекция може да доведе до възстановяване на добрата чревна флора и да подобри симптоматиката. Традиционно FMT се извършва чрез въвеждането на течна суспензия от фекали на донор в дебелото черво на реципиента. Въвеждането се осъществява чрез назогастрална сонда, ендоскоп или клизма.

Наскорошен системен обзор на медицинската литература по тази тема прави заключението, че фекалната трансплантация е ефективна и безопасна при лечение на рекурентни C. difficile  инфекции. Въпреки това, редица болници по света не са въвели тази техника и все още не я предлагат като потенциален метод за лечение.

„ Вярваме, че FMT е отлична терапевтична стратегия за пациентите, неотговарящи на антибиотично лечение или имащи тежки и множество рецидиви“, смята проф. Газберини. „Всички използвани до сега методи за въвеждане на трансплантата имат своите недостатъци. Именно за това вярваме в потенциала на капсулната форма“

В друго, наскоро докладвано проучване за капсулна фекална трансплантация, медици от САЩ изследват 20 пациент с C. difficile инфекция, които или не отговаряли на антибиотично лечение, или са били хоспитализирани поне два пъти поради рецидиви. Капсулите били подготвени чрез използването на замразени течни изпражнения от внимателно подбрани донори и били въведени в пациентите в два последователни дни.

След първите два дни от започване на лечението, 14 от 20 пациенти (70%) докладвали изчезване на симптоматиката и останали без оплаквания през следващите 8 седмици. След втори курс на лечение, четири от останалите пациенти станали безсимтомни, което води до общо 90% изчезване на симптоматиката след двата курса на лечение

„Въпреки, че са нужни още по-големи проучвания в тази насока, това проучване със сигурност ще доведе до по-широка употреба на FMT  при лечението на рецидивиращата C. difficile инфекция“, обобщава проф. Газберини.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email