27-28.11.15: Национална конференция по хепатология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

27-28.11.2015г.; зала “Е.Ф.Е.”,хотел “Маринела”, гр. София

Такса правоучастие: 100-150 лв

Организатор: Българско дружество по гастроентерология и Българска асоциация за изучаване на черния дроб

Теми:  

Темата на конференцията е посветена на най-сериозните усложнения на чернодробната цироза, един важен проблем за клиничната практика на всички гастроентеролози. Предвидени са обзорни доклади на някои от водещите специалисти в областта на българската хепатология като проф. Матева, проф. Владимиров, проф. Коцев, проф. Кацаров, доц. Генов, проф. Кръстев, проф. Таков, проф. Антонов, проф, Чернев, доц. Желев, д-р Митова и др.

Освен това ще се проведе и сесия “Млади гастроентеролози”, в която ще бъдат представени интересни случаи от клиничната практика. Предвидена е и сесия “Master Class”, в рамките на която ще бъдат обсъдени научни проекти в областта на гастроентерологията и хепатологията и ще се разгледат различните форми за тяхното финансиране.

Контакти: Златина Станкова, 0888363131, zlatina_21@abv.bg

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email