В УМБАЛ “Александровска” бе открит циклотронен комплекс за производство на изотопи

Днес, в присъствието на премиера и на здравния министър, в УМБАЛ “Александровска” бе открит циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици за нуждите на лечебното заведение. 

Общата инвестиция е на стойност 6 200 000 лв., от които 500 000 лв. за ремонт и изграждане на помещенията за бейби циклотрона са собствена инвестиция на УМБАЛ „Александровска“, а средствата за самото оборудване, 5 200 000 лв., са осигурени от МЗ чрез Револвиращия фонд по Заем от Международната банка за възстановяване и развитие, се съобщава на официалната страница на болницата.

Циклотронният комплекс се състои от мини циклотронен апарат,т. нар. бейби циклотрон, за синтез на индивидуални дози радиоактивни изотопи 18F и FDG-радиофармацевтици за приблизително 180–200 пациента на месец, които след това ще бъдат изследвани с апарата за позитронно-емисионна томография /компютърна томография (РЕТ/СТ) в Клиниката по нуклеарна медицина.

Обща тенденция в нуклеарната медицина е намаляване на обемите на циклотроните и автоматизиране на процесите на производство на малки дози радиофармацевтик за кратко време, които да захранват скенера през целия работен график, като по този начин гарантират оптимално използване на ресурса му и повишаване броя на пациентите.

Използването на циклотрон за нуждите на болницата има и редица други преимущества:

• Гарантирани доставки на консуматив за ПЕТ-скенера – краткият период на полуразпад на изотопа (~110 мин.) не позволява да се използва автомобилен транспорт и налага използване на самолет за пренос на дозите. Това, освен че оскъпява доставките, ги прави и зависими в значителна степен от метеорологичните условия.

• Възможност за повече пациенти да бъдат изследвани с апаратурата на Клиниката по нуклеарна медицина – За периода от инсталирането през 2011 г. до м. септември 2015г. през него са преминали за различни изследвания средно по 1300 пациенти годишно, като се има предвид, че прегледи се осъществяват само 4 дни в седмицата, заради ритмичността на доставките. Това от своя страна прави голям и броя на чакащите за преглед. При постигане на нормална заетост на скенера (приблизително 10 пациента на ден) броят на прегледаните чувствително ще се увеличи и ще нарасне до приблизително 2500 човека на година.

• Намаляване на цената на единична доза радиоизотоп 18F (FDG) за изследване чрез скенер – необходимите за изработване на радиоизотоп консумативи (касети и реагенти) са няколко пъти по-евтини от готовия продукт, осигурен от външен доставчик. На практика първоначалната инвестиция за осигуряване на помещения за минициклотрона и за закупуването му се равнява на средствата, необходими за закупуване на радиофармацевтик от външен доставчик за 2 години и половина.

• По-стерилно и по-сигурно производство без необходимост от наемане на допълнителен специализиран персонал поради напълно автоматизираните процеси и по-лесната процедура на регулация.

Циклотронният комплекс е втори в страната и трети в Европа.

___________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email