Над 600 нарушения са открити при проверки на РЗОК – Ловеч

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

РЗОК в Ловеч е установила над 600 финансови и медицински несъответствия при извъшените от началото на годината проверки на болници, общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки.

При повече от половината доказани нарушения са установени суми за възстановяване. 

Наложените санкции на лечебните заведения и аптеките за първите девет месеца на 2015 г. са за близо 60 хиляди лева.  От тях се очаква да възстановият и над 180 хиляди лева. 
Най-честите установени нарушения са свързани с извършване на прегледи от личните лекари или от специалисти при хоспитализация, при работа с финансови отчетни документи, както и с първични медицински документи, липса на здравно досие.
Нарушени са още изискванията за предоставяне на информация за правата и задълженията на здравноосигурените лица. 
В болниците най-честите нарушения са свързани с неточно изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека, несъответствие между договорената и оказана по вид и обем дейност и обработването на документите по изпълнението на клиничната пътека.

Източник: БНР

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email