Предстои откриването на новата сграда на Факултета по фармация към МУ-Варна

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На 16 октомври ще бъде открита официално новата сграда на Факултета по фармация.

Строежът на модерното сдание беше започнат през месец октомври 2014, когато бе съобщено, че в него ще бъдат вложени над 10 млн. лв. от държавния бюджет по програмата „Региони в растеж“.

От тези средства 7 млн. лв. бяха отделени за вдигането на девететажната сграда, останалите 3 млн. лв. – за оборудването й.

Факултетът по фармация се намира непосредствено до факултета по стоматология, в двора на Медицински колеж – Варна.

Сграда на факултета по фармация ще включва аудиторна, лабораторна и административна площ и кабинети за академичния състав на факултета по фармация.

Изготвеният проект предвижда обособяването на 3 аудитории, учебни и научни лаборатории по биофармацевтичен анализ, хроматография и спектрофотометрия, молекулярна биология, фитохимия, нанотехнологии, фармакология, токсикология, клетъчни култури, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармацевтична ботаника с научен хербариум, микробиология и други.

Освен това е осигурена учебно-производствена аптека с прилежаща лаборатория, складова база, библиотека, книжарница, езикова учебна зала, 3 компютърни зали, административна част и интерактивна експозиция от лекарствени растения.

Базата, която е изградена, ще бъде достъпна за ползване от ученици от средното образование. На 9-ия етаж е предвидено уреждането на интерактивна експозиция от лечебни растения с широк обществен достъп.

Източник: МУ-Варна

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email