На какво се дължи тази лезия на нокътя?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

50-годишна жена в приета в клиника по повод на безболезнена лезия дълбоко в нокътя на левия малък пръст на ръката, която забелязва за пръв път преди два месеца. Няма данни за придружаваща травма или сърбеж

Каква е най-вероятната диагноза?

А: Метастази

Б: Онихомикоза

В: Псориаза

Г: Облитериращ хромбоангитис

Д: Жълт нокътен синдром

 

Верния отговор е: А: Метастази

pannel

Последвала радиография показва литична лезия на терминална фаланга. Двусантиметровата корава лезия  била биопсирана и било установено, че е вторична в следствие на от фоликуларен щитовиден карцином.

Прегледът показал 2-см лезия с круста в центъра (Панел А). Нокътят бил дистрофичен и отчасти отделен от нокътното ложе. Движенията на пръстите били нормални. Радиография на левия пети пръст показал литична лезия, засягаща терминалната фаланга (Панел В, стрелка).

Също така имало дифузно уголемяване на щитовидната жлеза, с доминиращ възел в истмуса. Компютърна томография на гръдния кош показала уголемена щитовидна жлеза с ретростернално разтягане и доминиращ  възел (Панел В, стрелка), заедно с многобройни белодробни възли.

Аспирацията с игла на щитовидния възел показал фоликуларно новообразувание и биопсия на фалангалната лезия показала метастази, идващи от фолукуларен щитовиден карцином. Пациентката претърпяла пълна тироидоектомия.

По време на сканиране с радиоактивен йод, поглъщане било забелязано в левия малък пръст, също и в хороидеята на окото, като по този начин се подчертава йодофилитичната природа на тези метастази. След радиоактивна терапия с йод, се достигнало до пълна регресия на метастазите в пръста.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email