Асоциацията на студентите медици в София с ново ръководство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На провелото се тази вечер общо събрание на Асоциацията на студентите медици в България – София бе избран нов управителен съвет на сдружението. Асоциацията обединява студентите по медицина от Медицински университет – София.

Това е една от най-активните младежки структури в страната, организиращи редица кампании в сферите на общественото здраве, репродуктивното здраве, човешките права и медицинското образование. Сдружението всяка година организира и обменни програми в чужбина за български студенти по медицина.

Най-големият ежегоден проект на АСМБ-София е организирането на Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари -ICMS, който е втория по големина форум по рода си в Европа.

АСМБ -София се бори активно и за правата на студентите по медицина и младите лекари в страната като беше активен участник по създаването на новата наредба за специализациите и инициатор за решаването на настоящите проблеми на младите медици в България.

Управителен съвет на АСМБ-София за мандат 2015/2016:

Нези Низамова – Председател
Симеон Георгиев – Заместник председател
Симеон Михайлов – Секретар
Наджие Горельова – Локален отговорник “Професионален обмен” (LEO)
Мариян Стефанов – Локален отговорник “Научен обмен” (LORE)
Никола Дончев – Локален отговорник “Обществено здраве ” (LPO)
Mартина Данаилова – Локален отговорник “Репродуктивно здраве и СПИН” (LORA)
Александър Фарфаров – Локален отговорник “Медицинско образование” (LOME)
Лазар Митров – Локален отговорник “Човешки права и мир” (LORP)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email