Факултетът по обществено здраве при МУ-София не подражава, а е модел за подражание

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На 9 октомври 2015 г. Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) при Медицински университет – София отбелязва тържествено своя 20 годишен юбилей.

Всичко започва през 1995 г., когато със съдействието на консултанти от ЕС по проект от програмата ФАР и на представители на Асистанс Пюблик – Болница Париж и Болница Марсилия, а също и на Висшето училище за кадри в Брюксел една идея, една мечта се превръща в реалност. На 9 октомври 1995 г. със създаването на Факултета по сестринско дело към МУ-София се полагат основите на настоящия ФОЗ.

ФОЗ е български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и висшисти в специфичната за здравеопазването управленска наука – мениджмънт на общественото здраве.

ФОЗ подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите ръководни кадри, дипломирани във Факултета са способни рационално да управляват здравни институции, лечебни заведения и компании и да провеждат националната здравна политика.

Това са нова генерация здравни мениджъри, подготвени за предизвикателствата на динамично формиращия се пазар на здравни услуги, носители на предприемачески дух и зачитащи универсалните етични принципи на здравеопазната практика.

ФОЗ е идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Визионерски специалности, преподавани от доказани експерти с дългогодишен академичен и практически опит в здравеопазването, са заложени в учебните програми на следните катедри във ФОЗ:

  • Катедра по здравна политика и мениджмънт;
  • Катедра по медицинска етика и право;
  • Катедра по медицинска педагогика;
  • Катедра по превантивна медицина;
  • Катедра по икономика на здравеопазването;
  • Катедра по здравни грижи;
  • Катедра по трудова медицина;
  • Катедра по социална медицина;
  • Катедра по оценка на здравни технологии;
  • Катедра по кинезитерапия.

В резултат на разширени международни контакти нараства научната активност на творческия колектив на Факултета. Преподавателите са ръководител или участници в програми по проекти на TEMPUS, PHARE, LEONARDO DA VINCI, WOROLD BANK, ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, СЗО, Пакта за стабилност, INCO-COPERNICUS и други.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email