Кардиолозите на “Александровска” имплантираха за първи път proMRI двукухинен електрокардиостимулатор

pacemaker
proMRI двукухинен електрокардиостимулатор

Кардиолозите на УМБАЛ ”Александровска” извършиха сложна оперативна интервенция на 53-годишна жена с диагноза SA арест и множество синкопи в следствие на нарушено кръвоснабдяване на мозъка, поради забавената й сърдечна дейност. За първи път в „Александровска” е имплантиран на пациентката proMRI двукухинен електрокардиостимулатор, който представлява сериозен технологичен напредък в пейсмейкърната терапия.

Д-р Светослав Куртев, завеждащ сектор „Електрокардиостимулация и електрофизиология” в кардиологичната клиника на болницата, обясни, че онвенционалнитe пейсмейкъри не могат да работят правилно в обсега на силно магнитно поле (ЯМР, трафопостове и др.). Поради това ограничение пациентите се инвалидизират. Най-голямото предимство на новия вид електрокардиостимулатори е възможността за безопасно извършване на магнитно-резонасно образно изследване с висока напрегнатост на магнитното поле, което понякога се налага и по спешност.

kurtev
д-р Светослав Куртев

Имплантацията е извършена с местна анестезия и завършва в рамките на един час, без никакви усложнения, при минимално рентгеновото време от 3 минути.

„Постпроцедурно електродите са с оптимални параметри. Методът гарантира спокоен живот и сигурност за пациента, че няма да получава повече припадъци, които могат да доведат до тежка инвалидизация или да причинят травми в случай, че се движи, докато ги получава”, уточни д-р Куртев.

Експертът подчерта, че това е първият случай в Александровска болница, при който екипът на доц. Добрин Василев поставя електрокардиостимулатор от такъв тип. Като цяло, за България технологията е авангардна и досега са имплантирани само няколко, под десет.