Кариера: Трудно ли е да смениш своята специалност?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Много студенти по медицина преминават през следването си, вече знаейки с какво искат да се занимават. Това може да бъде видяно в начина, по който едни студенти слушат лекции по онкология с религиозна фанатичност, а други техни колеги напълно отписват предмета, тъй като не е свързан с идеята им за специалност. Докато шепа медици завършат следването си, отворени към всякакви възможности за работа, мнозинството вярват, че още от млада възраст знаят какво искат да вършат.

Въпреки че тази решителност е похвална, тя може да доведе до феномена практикуващи и опитни лекари да решат, че искат да променят посоката на своята кариера. В някои случаи по-възрастни доктори, наблюдаващи новите медицински тенденции, могат да видят потенциал в направление, към което преди не са изпитвали интерес.

От момента на завършване и по време на целия ви живот, вие се развивате като личности и може да решите, че искате промяна. Както обаче всеки лекар знае, това не е толкова просто колкото смяната на работното място. Много неща трябва да бъдат взето в предвид, когато решите да смените своята специалност.

Обучение наново: Това не е за малодушните.

Колкото по-дълго практикуваш лекар прекара в дадено направление, толкова по-трудно е да премине в друго. От момента, в който изберете друга специалност или работно място, вие се сблъсквате с конкуренция от току-що завършили. Възрастта не винаги е фактор, тъй като много програми за докторантура например оценяват високо самочувствието и решителността на отдавна практикуващите лекари.

Въпреки това връщането в годините на специализация и докторантура е плашещо. Преминалите през това си спомнят финансовите затруднения, безсънните нощи и несвършващото учене, придружено от нескончаемите смени и дежурства. Тези предизвикателства, разбира се, са тежки, както и е редно, но не са невъзможни за преодоляване. Все пак вече практикуващите лекари трябва да преценят дали тези изпитания са съвместими с настоящия им живот и евентуално със семейното им положение.

Създаване на връзки и впечатление

Като практикуващ лекар вие, естествено, имате много опит в сферата на медицината. Това обаче не означава, че имате опит във всяко конкретно направление. Спомнете си за следването си; посещавахте ли всички лекции по даден предмет? Колко задълбочени бяха познанията ви преди специализацията?

Около завършването ви е било от изключително значение създаването на връзки. За разлика от току-що завършил студент обаче, вие имате възможността да използвате вече наличните ви връзки и познанства.

Направете го. Помислете си за всички събития, на които обикновено не присъствате и започнете да гледате на тях като на възможност за създаване на още контакти. Бъдете смел и пробивен, винаги носете визитни картички, с ваши данни за връзка и ги раздавайте на лекари от „новата” специалност.

Във вашия подход трябва да залегне създаването на силно впечатление, че искате промяна, но че имате нужда от помощ от колега за придобиване на опит и умения. Проявявайки активност вие придобивате и опит, което се отразява страхотно на вашето резюме. Също така можете по-добре да прецените дали така желаното ново направление действително е за вас.

Да започнеш от нулата. Отново.

Припомнете си дните, когато бяхте специализант. Не всички ментори и учители са тиранични, разбира се, но е много вероятно да се сблъскате с такъв в новата си позиция. Дори случаят да не е такъв е много вероятно, като лекар с вече не малък опит и придобил известна независимост, да имате затруднения да влезете в ролята на изпълняващ и получаващ инструкции.

Това представлява сериозно предизвикателство, но далеч не е невъзможно. За мнозина борбата за нова специалност включва припомняне на факти, стоящи в основата на медицината. Хирурзи например, пренасочващи се към анестезиологията, могат да се окажат изненадани от това, колко много неща от нормалната човешка физиология са забравили.

Борбата с предизвикателствата на новата специализация изисква голяма смиреност. Приемането и осъзнаването на факта, че отново се започва от нулата, помага на лекарите да се върнат успешно в ролята на учащ.

Преоткриване на решителността

След като напълно осъзнаете и приемете факта, че промяната в кариерата ви ще бъде трудна, трябва за пореден път да намерите решителността, която ви е помогнала да станете лекар. Никой не е завършил леко следването по медицина, няма лекари „със сребърна лъжица”.

Медицината е изначално трудна. Ако в даден момент започнете да се отчайвате от процеса на новото обучение, както се случва с мнозина, припомнете си, че сте успяли да се справите с това предизвикателство веднъж.

Винаги помнете, че решителността се подхранва от страстта и желанията. В самото начало сте избрали медицината и здравеопазването заради страстта си към тази сфера и заради желанието да помагате на другите.

Сега търсите промяна в направлението си, тъй като имате нови силни желания. Използвайте това като мотивация и ще можете да изковете нова кариера.