Да прилагаме или не периоперативна бета блокада?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Резултатите от нов мета-анализ, публикуван в списание Heart (1), показват значимо повишение на смъртността при периоперативно приложение на бета блокери (ВВ) в не-сърдечната хирургия, с което дебатът относно приложението на този клас медикаменти в описаната ситуация се разпалва отново.

Мета-анализът предизвиква широк интерес, тъй като в ръководството на Европейското кардиологично дружество от 2009 година за периоперативна поведение при не-сърдечна хирургия се препоръчва употребата на ВВ при пациенти с известна исхемична болест на сърцето (ИБС) или индукция на исхемия при предоперативен стрес тест, както и при болните, подложени на хирургична интервенция с висок или умерено висок риск (2).

Препоръките в това ръководство са базирани отчасти на данни от проучванията от серията DECREASE*. Главният изследовател в това проучване, Don Poldermans**, който е също и председател на работната група, съставила посоченото ръководство, беше отстранен от колектива за създаване на практически ръководства поради нарушение на академичните принципи. В последствие резултатите от проведените от него клинични проучвания бяха поставени под въпрос.

В най-новия мета-анализ изследователите включват девет рандомизирани клинични проучвания с ВВ, прилагани преди не-сърдечна хирургия, с общо 10 529 участници, като изключват данните от DECREASE.

Резултатът е впечатляващ: смъртността се повишава с 27% при периоперативно приложение на ВВ. Увеличава се също така и рискът за инсулт и хипотония. Единственото положително следствие от подобна терапия е понижение на честотата на миокардните инфаркти.

Авторите призовават своите колеги да обърнат внимание на резултатите от посочения мета-анализ и да преосмислят рутинното периоперативно приложение на ВВ. (ЯС)

* DECREASE – Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress Echo

** За допълнителна информация http://cardiobrief.org/?s=Poldermans

Използвани източници:

1. Bouri S., Shun-Shin M., Cole G. et al. Meta-analysis of secure randomized controlled trials of beta-blockade to prevent perioperative death in noncardiac surgery. Heart 2013; DOI: 10.1136/heartjnl-2013-304262 http://heart.bmj.com/content/early/2013/07/30/heartjnl-2013-304262.full

2. Poldermans D., Bax J., Boersma E. et al. Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery. Eur Heart J 2009; 30:2769-812http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/30/22/2769.long

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email