Определяне на риска от развитие на рак на щитовидната жлеза чрез ехографски характеристики

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Грижите за пациентите с възли на щитовидната жлеза става все по-сложна. Въпреки че,  ранното откриване и инвазивна намеса са основни принципи на медицината що се касае до злокачествените тумори, тези постулати имат по-малка сила и сигурност що се касае до  рака на щитовидната жлеза, защото много от засегнатите пациенти (дори и нелекувани) не умират от заболяването си.

Лекарите непрекъснато търсят неинвазивни методи за ранно диагностициране, чрез които да се избегнат инвазивните методики. През последните две десетилетия, ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза се превърна във високо използван и много ценен метод. Публикуваното тази седмица проучване на  Smith-Bindman и колеги в JAMA Internal Medicine  говори в подкрепа на това твърдение.

Методология:

Проучването цели да оцени количествено риска от развитие на карцином на щитовидната жлеза при пациенти с тироидни възли на базата на определени ехографски характеристики. Авторите извършват обстоен анализ на всички тироидни ултразвукови изследвания осъществени в дадена болнична институция за 5-годишен период. Радиологичните находки пък, били съпоставени с  California Cancer Registry, позволявайки оценка на сонографските характеристики, говорещи за бенигнено или за малигнено заболяване.

Резултати:

  • 8 808 пациенти били подложени на 11 618 ултразвукови изследвания; при 105 пациенти бил диагностициран рак на щитовидната жлеза;
  • Тиреоидните възли били чести при пациенти с рак (96.9%) и при пациенти без рак  (56.4%);
  • Следните ултразвукови характеристики за възли на жлезата били асоциирани с риск от карцином: микрокалцификации (odds ratio [OR], 8.1; 95% CI, 3.8–17.3), размер по-голям от 2см (OR, 3.6; 95% CI, 1.7–7.6) и  солидна консистенция (OR, 4.0; 95% CI, 1.7–9.2);
  • Ако една от горепосочените характеристики се използва като индикация за биопсия, повечето случаи на рак на щитовидната жлеза ще бъдат установявани (чувствителност, 0.88; 95% CI, 0.80–0.94) с висока фалшиво-позитивна степен  (0.44; 95% CI, 0.43–0.45) и ниска степен на вероятност за позитивност (2.0; 95% CI, 1.8–2.2) и по този начин ще бъдат извършвани 56 биопсии, за да бъде диагностициран 1 карцином.
  • В сравнение с извършването на биопсия на всеки тиреоиден възел по-голям от 5 mm, приемането на това по-строго правило, което изисква две необичайни характеристики по възлите за извършване на биопсия, ще намали ненужните биопсии с 90%, при запазване на нисък риск от рак (5 на 1000 пациенти, при които биопсия е била отложена).

Обсъждане:

Проучването потвърждава важността от анализирането на паренхиманата тъкан (солидна или кистична), измерването на големината на възлите и идентифицирането на сонографските характеристики, като например микрокалцификации, неправилни граници и повичен кръвен ток.  Резултатите от тази публикация за важни, понеже анализите проведени от  Smith-Bindman et al. валидизират резултати от ретроспективно проучване. От друга страна, данните за възлите със съмнителни характеристики са получени от  само 96 пациенти със злокачествени тумори.

В заключение, ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза може да се използва за идентифициране на пациенти, които имат нисък риск от развитие на рак, като по този начин  биопсията може да бъде отложена. На базата на настоящото проучване би било добре тези резултати  да бъдат потвърдени и при голяма група пациенти.

Източник:

Smith-Bindman R, Lebda P, Feldstein VA et al. Risk of thyroid cancer based on thyroid ultrasound imaging Ccharacteristics. JAMA Intern Med, published online August 26, 2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.9245

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1731965