Медицина в Швеция

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

KICJ Швеция е една от страните с най-висок стандарт и БВП на глава от население в света, това я прави и много желана дестинация за много лекари и здравни специалисти. На организираните напоследък медицински кариерни изложения в България все по често присъстват фирми предлагащи атрактивно заплащане, безплатни езикови курсове за цялото семейство, намиране на жилище и цялостна подкрепа при релокацията на българските лекари. Как стоят нещата, обаче, ако искате да изучавате медицина в Швеция?

За да се изучава медицина в който и да бил шведски университет, трябва:

да имате сертификат, удостоверяващ определено ниво на владеене на шведски, който се нарича Svenska B. Повечето шведски студенти получават такъв при завършване на гимназия или друго средно училище. Чужденците могат да получат този сертификат като посещават курсове – Konvux или Folkuniversitet.
да сте изучавали биология и химия.
Шест институции в Швеция имат медицински факултети: G?teborg University, Link?ping University, Lund University, Ume? University, Uppsala University и Karolinska Institutet.

Чуждестранни студенти, които владеят шведски добре, може да кандидатстват през www.studera.nu, сайт за всички университети. Програмите са безплатни и на ниво undergraduate са на шведски. Затова е нужно много добро владеене на езика, което се потвърждава чрез TISUS proficiency test. Може да има и отделни курсове на английски, които са част от съществуващите двуезични програми за обмен на студенти или са към програмата Сократ/ Еразмус.

Има няколко признати теста, удостоверяващи нивото на владеене на шведски – TISUS, Certificate in Business Swedishи Swedex.

TISUS (Test in Swedish for University Studies) установява възможностите ви да се обучавате на шведски на академично ниво. Включва четене с разбиране, устен изпит и писмена част – есе. Таксата е SEK 1 600 (1 евро= 10 SEK), което прави 160 евро. Провежда се няколко пъти в годината, дори и извън Швеция, в редица шведски посолства или училища. Таксата в такъв случай е 200 евро. Може да има и допълнително оскъпяване от страна на посолството, университета или училището, в което се провежда изпитът.
Stockholm Chamber of Commerce Certificate in Business Swedish – тестовете се държат в офиса на F?retagsuniversitetets в Стокхолм. Ако има необходим брой кандидати, изпитът може да се проведе и извън Швеция.
Swedex – това е нов вид изпити, които оценяват езиковите умения на чужденците. Основани са отчасти от Европейската комисия и са стандартизирани тестове, които се провеждат редовно в Швеция и в цяла Европа.
G?teborg University

Програма по медицина

330 кредита – преподава се на шведски. Тази програма подготвя студенти за лекари и специалисти в областта на медицинските изследвания. За да ви регистрират като лекар трябва да имате 18 месеца стаж (след получаването на медицинската диплома) като стажант лекар по медицина, хирургия, психиатрия. Трябва да се държи изпит след изтичане на стажа, преди да бъдете регистриран като практикуващ лекар. Нужно е разрешение за работа за периода на стажа.

За този университет са нужни по-задълбочено изучаване на математика, физика, химия и биология в горния курс на средното образование. Дипломата, която ще получите е Master of Science in Medicine (L?karexamen).

Lund University

В този университет може да учите медицина на обменни начала. За да се случи това, трябва да сте записан в университет, който има подписано споразумение за обмяна на студенти с медицинския факултет на Lund University. Този факултет е един от най-големите в университета и има добри постижения в областта на проучванията – от основите на науката като клетъчна и молекулярна биология до клинични изследвания, върху които работят над 800 изследователи.

Факултетът предлага програми по Medicine, Biomedicine, Nursing, Occupational Therapy, Physiotherapy и Audiology. В Швеция няма такса за обучение, без значение откъде сте или за коя програма кандидатствате.

Условия за прием (курсове на английски)

Има две неща, които трябва да изпълни всеки кандидат студент, за да си гарантира приема в тази институция. Основните изисквания са, най-общо казано, език и средно образование. Това означава завършено средно образование (ако кандидатствате за undergraduate курс), започнато висше (ако кандидатствате за прехвърляне) и завършено висше (ако кандидатствате за postgraduate курсове). Нужно е още много добро владеене на английски, което означава: 6.0 на IELTS за магистратура и 5.0 за undergraduate; TOEFL – Master studies: Paper Based 550, Computer Based 213, Internet Based 79; Undergraduate studies: Paper Based 500, Computer Based 173, Internet Based 61; Cambridge/Oxford – Master studies: Advanced Certificate or Proficiency; Undergraduate Studies: First/Lower Cert, оценки A и B (но не C). Има и изключения от изискванията за сертификати за владеене на английски – ако средното ви образование е завършено в англоговоряща държава и ако средното ви образование е провеждано само на английски, но образованието ви трябва официално да е признато за провеждано само на английски. За повече информация проверете на studera.nu. Конкретните изисквания зависят от съответната програма, която изберете да изучавате.

Условия за прием (курсове на шведски)

В този случай също трябва да покривате определени изисквания. Общите изисквания за бакалавър са завършено средно образование, което да дава достъп до висша институция в родната държава и владеене на английски и шведски на определено ниво. Ако кандидатствате за бакалавър, ще са ви нужни: диплома за завършено средно образование (легализиран превод), академична справка(легализиран превод), сертификат за владеене на шведски, международно признат издържан тест по английски. За магистър: изискванията зависят от конкретната програма, но обикновено едно от условията е бакалавърска диплома по същия или свързан предмет.

На ниво следдипломна квалификация има много програми на английски, както и много възможности за провеждане на проучвания, но по-голямата част от вариантите за медицина в Швеция са на шведски. Отделни курсове в тези програми може и да са на английски, но като цяло програмата е на шведски.

Karolinska Institutet

Най-доброто оставяме за най-накрая. Това е топ университетът в областта на медицината в Швеция и е един от най-големите такива в Европа. Ето какви магистърски програми на английски предлага за есента на 2013-та:

Master Programme in Biomedicine
Master Programme in Bioentrepreneurship
Master Programme in Global Health
Master Programme in Health Informatics
Master Programme in Public Health Sciences
Master Programme in Toxicology
Програмите и курсовете, които се преподават на английски започват през есенния семестър и има само един годишен прием. Има различни процедури за кандидатстване в зависимост от това дали сте студент на свободни начала или сте студент на обменни начала.

Университетът предлага и стипендии, но информацията не случайно е само на шведски. За някои от стипендиите е нужно да имате шведско гражданство, а повечето стипендии като цяло на Шведския институт, правителствена агенция по образованието, са насочени към страни извън Европейския съюз, от развиващия се свят или към университети, сътрудничещи си с местни университети.

Със стипендия или не, може да изберете да работите по време на обучението си, въпреки че медицината е една от онези специалности, които не търпят компромиси.

Високото академично ниво не само в Каролинския институт, но и в останалите вузове, в които се предлага тази специалност, както и липсата на такса за обучение компенсират високия стандарт на живот в страната.

Ако се чудите дали да се насочите към Швеция, ето какви плюсове си изтъкват самите те: традиции в иновациите и креативността, високи стандарти в областта на образованието, богат избор на специалности, широко отворени врати за международни студенти, разнообразие от стипендии и широко разпространен английски език, което помага на повечето студенти да се адаптират по-лесно към новите условия в чужда държава.

За повече информация : www.studera.nu и www.studyabroad.bg