КАРДИОЛОГИЯ

Прогноза при повишени стойности на тропонин Т при пациенти с COVID-19

Все още не е изяснено каквъв ефект има инфекцията със SARS-CoV-2 върху сърдечно-съдовата система. Специалисти от Ухан, Китай споделят своя опит от...

Сърдечната патология, често срещана при COVID-19, обвързана с повишен риск от смъртност

Сърдечното увреждане е често срещано усложнение сред хоспитализираните с нова коронавирусна болест (COVID-19) и е свързано със значително повишен риск от смъртност,...

Роля на тропонините и натриуретичните пептиди при диагностиката на COVID-19

Наблюдава се, че два широко тествани сърдечни биомаркерa често се повишават при пациенти с COVID-19. Причините за това засега са неизвестни и...

Пациентите със COVID-19 трябва да продължат приема на АСЕ инхибитори и ARB

Според ново изявление пациентите с коронавирусна болест (COVID-19), които имат придружаващи заболявания като хипертония, сърдечна недостатъчност или исхемична болест на сърцето,...

Пътят, пречките, смисълът, моралът и отговорността на интервенционалния кардиолог

Проф. д-р Юлия Джоргова е един от пионерите на интервенционалната кардиология в България. По време на IX бифуркационен курс, проведен през януари 2020г....

Официална позиция на ESC относно приема на ACE-инхибитори и АТ-II-блокери при епидемия от COVID-19

На базата на епидемиологичните данни от Китай и от последните открития, че артериалната хипертония би могла да е рисков фактор за повишена...

Артериална хипертония и метаболитни нарушения

Последните дни на февруари София беше домакин на научен симпозиум „Артериална хипертония и превенция”, организиран от Дружеството на кардиолозите в България. На фирмен симпозиум...

Проф. Раев: „Най-сложните пациенти са тези, които си мерят кръвното на всеки час и...

„Категорично не успяваме да стигнем таргетните стойности на артериалното налягане (АН) при пациенти с артериална хипертония (АХ).” Това каза за нас председателят...

Ефект на ограничаването на приема на натрий върху артериалното налягане

Намаляването на приема на натрий с диетата води до намаляване на артериалното налягане особено сред хора от неказвакзки произход в напреднала възраст,...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...