ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Приложение на Omni-Biotic Stress Repair в детска възраст

Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм МУ- Плевен, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски ” ЕАД – Плевен „Човекът има две...

Излезе монографията „Паразитни болести в гастроентерологията“

От печат излезе монографията „Паразитни болести в гастроентерологията“ от доц. д-р Виолина Боева-Бангьозова, д.м. (паразитолог), д-р Марин Мухтаров, д.м. (гастроентеролог), д-р Марлена Панайотова, д.м. (детски...

Препоръки на CDC за имунзация против HAV

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) препоръчва имунизацията против вируса на хепатит А (HAV) при деца на...

Гастроинтестинални заболявания и COVID-19

Списание МД Установяването на наличие на РНК на коронавируса SARS-CoV-2 в изпражненията на болни насочи вниманието към ефектите на...

Гастроинтестинални заболявания и COVID-19

Списание МД Установяването на наличие на РНК на коронавируса SARS-CoV-2 в изпражненията на болни насочи вниманието към ефектите на...

Връзка между риска от деменция и IBD

Рискът от деменция, особено при болест на Алцхаймер, се увеличава повече от два пъти в годините след поставяне на диагнозата възпалително чревно...

Новият гайдлайн на AGA с ограничения относно предписването на пробиотик при някои болести

Американската асоциация на гастроентеролозите (AGA) отказа да включи в своите препоръки употребата на пробиотици при голяма част от заболяванията на ГИТ. Гайдлайнът...

Значение на предопетивната редукция на телесната маса преди бариатрична хирургия

Пациентите, които постигат дори скромно намаляване на телесната маса преди да се подложат на бариатрична хирургия, биха имали значително по-нисък риск за...

Овладяване на кървенето от ГИТ в условията на пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 доведе до нови предизвикателства в областта на овладяването на острите състояния, несвързани с вирусното заболяване, като например кървенето от...

Европейската комисия одобри субкутанна форма на Entyvio® (Vedolizumab) за поддържаща терапия при...

На 8 май 2020 ЕМА одобри субкутанна форма (SC) на чревно-селективния Entyvio® (vedolizumab) като поддържаща терапия при възрастни пациенти с активни УК...