НАУЧЕН БОРД

Редакционен научен борд на Medical News и Здравен навигатор

АГ

 • Д-р Елена Бангеева, ПСАГБАЛ „Света София“
 • Д-р Иван Вецев, II АГ Болница „Шейново“

Алергология

 • Д-р Людмила Ранкова, НМТБ „Цар Борис III“
 • Д-р Анна Валериева, дм – УМБАЛ „Александровска“
 • Акад. Богдан Петрунов, НЦЗПБ

Анестезиология

 • Д-р Анна-Мария Младенова, УСБАЛО

Генетика

 • Проф. Албена Тодорова, дб – Катедра по химия и биохимия, МУ-София;  ГМДЛ „Геника“
 • Д-р Тихомир Тодоров, дб – ГМДЛ „Геника“
 • Д-р Стоян Бичев, дб – Национална генетична лаборатория

Гастроентерология

 • Доц. Венцислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • Проф. Ваня Герова, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
 • Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Диетология

 • Д-р Райна Стоянова – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • Д-р Виолета Снегерова – Катедра по хигиена, МУ-Варна

Дерматология

 • Д-р Валерия Матеева, дм – УМБАЛ „Александровска“
 • Д-р Бисера Котевска – Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
 • Доц. Гриша Матеев, дм  – УМБАЛ „Александровска“, председател на Българско дерматологично дружество

Ендокринология

 • Д-р Райна Стоянова – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Имунология

 • Д-р Цветелина Великова, дм – УМБАЛ „Лозенец“
 • Доц. Екатерина Иванова-Тодорова, дм – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София
 • Проф. Добри Кюркчиев, дмн – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Инфекциозни болести

 • Д-р Валери Велев, дм – СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Кардиология

 • Д-р Александър Носиков -Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Младост
 • Д-р Божидар Кръстев, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • Доц. Мариана Господинова, дм – МИ на МВР – София

Неврология

 • Проф. Ивайло Търнев, дмн – УМБАЛ „Александровска“
 • Д-р Стайко Сарафов, дмн – УМБАЛ „Александровска“
 • Д-р Силвия Скелина, дм  – УМБАЛ „Александровска“

Неврохирургия

 • Д-р Деян Попов, дм – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Орална и лицево-челюстна хирургия

 • Д-р Радина Цекова – УМБАЛ „Св. Анна“
 • Д-р Стоян Казаков

Обща хирургия

 • Проф. Никола Владов – Военномедицинска академия
 • Проф. Румен Пандев, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ“
 • Доц. Ивелин Такоров– Военномедицинска академия
 • Д-р Мария Якова – Военномедицинска академия
 • Д-р Димитър Пейчинов – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“

Онкология

 • Проф. Асен Дудов, дм – Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Младост, Председател на Българско онкологично научно дружество(БОНД)
 • Проф. Галина Куртева – УСБАЛО
 • Д-р Росица Кръстева – Унихоспитал – Панагюрище
 • Д-р Александър Герасимов – УСБАЛО
 • Доц. Николай Цонев, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Офталмология

 • Доц. Александър Оскар  – УМБАЛ “Александровска”, ръководител на Катедра по oфталмология МУ-София, Секретар на Българско дружество по офталмология 
 • Проф. Ива Петкова – УМБАЛ  „Александровска“ и Управител на СБАЛОБ „ЗОРА“.  
 • Доц. Анна Попова – УМБАЛ „Александровска“

Ортопедия

 • Проф. Пламен Кинов, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Педиатрия

 • Доц. Рада Маркова, дм – Първа детска консултативна клиника, МУ-Плевен
 • Д-р Таня Андреева – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – АРЦТ 6 ООД

Пластична хирургия

 • Д-р Евгени Шарков -УМБАЛ „Александровска“
 • Д-р Йордан Йорданов, ASD Clinic

Патология

 • Д-р Александрина Влахова – УМБАЛ „Александровска“
 • Доц. Юлиян Ананиев, дм – Медицински факултет към Тракийски университет

Радиология

 • Д-р Цветелина Тенева – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
 • Проф. Галина Кирова, дм – Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Ревматология

 • Д-р Цветослав Георгиев, дм – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
 • Д-р Милена Иванова – УМБАЛ „Софиямед“

Редки болести

 • Проф. Ивайло Търнев, дмн – УМБАЛ „Александровска“
 • Д-р Стайко Сарафов, дмн – УМБАЛ „Александровска“
 • Проф. Албена Тодорова, Катедра по химия и биохимия, МУ-София;  ГМДЛ „Геника“
 • Доц. Мариана Господинова, дм – МИ на МВР – София

Съдова хирургия

 • Д-р София Антонова – НКБ

УНГ

 • Д-р Тодор Попов, дм –  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • Проф. Диана Попова, дмн – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Урология

 • Д-р Борис Младенов, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 • Д-р Васил Василев – УМБАЛ „Александровска“

Хематология

 • Проф. Жанет Грудева, хематолог, УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив
 • Проф. Маргарита Генова, НСБАЛХЗ
 • Д-р Таня Янкова -НСБАЛХЗ
 • Д-р Явор Петров – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Стоматология

 • Д-р Стоян Казаков
 • Даниел Георгиев, МУ-Пловдив