Ибупрофен и COVID-19 – критичен преглед през призмата на фармаколога и...

Проф. Георги Момеков, дфн1, Проф. д-р Пенка Переновска, дмн2 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София

Фармация

Профил


https://www.Autodoc.BG

X